40 Bài Hát Hót Nhất Tuần

1
Em Gì Ơi Jack, K-ICM
4
Bước Qua Đời Nhau Lê Bảo Bình
6
Sóng Gió Jack, K-ICM
8
Buồn Lắm Em Ơi Trịnh Đình Quang
9
Thay Tôi Yêu Cô Ấy Thanh Hưng
16
Tướng Quân (Remix) Nhật Phong, DinhLong
17
Thê Tử (Remix) Minh Vương M4U, Hương Ly
18
Chẳng Thể Nói Ra Hương Ly
19
Mất Bao Lâu Khang Việt
20
Tránh Duyên (Remix) Đình Dũng, Htrol
21
Tướng Quân Nhật Phong
22
Người Thứ 3 H2K, KN
28
Ai Cần Ai Bảo Anh
29
Em Lỡ Thôi À? Dương Triệu Vũ
30
Nếu Ngày Ấy Soobin Hoàng Sơn
32
Yêu Càng Thật Xa Càng Đau Châu Khải Phong
33
Có Ai Đi Hoài Một Lối? Yến Tatoo, Quân A.P
35
Không Sao Mà, Em Đây Rồi Suni Hạ Linh, Lou Hoàng
37
Thay Tôi Yêu Cô Ấy (Remix) Thanh Hưng, Freak
38
Đếm Cừu Han Sara, Kay Trần
39
Vạn Sự Tùy Duyên Quốc Thiên