0:00
/
0:00

Mập Mờ / 暧昧 - Jacky Xue (Tiết Chi Khiêm)

563,550
Bài hát: Mập Mờ / 暧昧 - Jacky Xue (Tiết Chi Khiêm)

Fǎnzhèng xiànzài de gǎnqíng dōu àimèi
Nǐ dà kě bùbì wéi nán zhǎo bānpèi
Fùchūguò de rén páiduì tán tǐhuì
Chèn niánqīng bié hàipà yīgèrén shuì
Kěnéng shì xiànzài gǎnqíng tài ángguì
Ràng fùchū zhēnxīn de rén hǎo lángbèi
Hái bùrú tīng shǒu qínggē de jīhuì wàngle shuí

Gǎnqíng xiàng niúnǎi yībēi yuè tián yuè ràng rénshēng wèi
Dōu zǎo yǒuxiē fángbèi rùnsè qián de yuánwèi
Suǒyǐ rénmen dōu ná qǐ kāfēi bǎ shìtàn fàng zài liǎng rén wèi
Jùlí gǎn yī duì jiù bùbì zài chìluǒ xiāngduì

Fǎnzhèng xiànzài de gǎnqíng dōu àimèi
Nǐ dà kě bùbì wéi nán zhǎo bānpèi
Fùchūguò de rén páiduì tán tǐhuì
Qì zhī kěxí shí ér wúwèi

Kěnéng shì xiànzài gǎnqíng tài zhēnguì
Ràng fùchū zhēnxīn de rén hǎo píbèi
Shuí bùcéng yòngguò bēiwéi de cíhuì xiǎng liú zhù shuí

Hái tān liàn zhuó yīshān ángguì què shū gěile liánjià xiāngshuǐ
Tā xiān yòu nǐ rù wèi hái kèyì fàng dīle fēnbèi
Kě gǎnqíng yuè ài yuè wǔmèi xiàng làn diào de píngguǒ yī duī
Lián jīyīn dōu bùduì hái zàiyì shénme yú xīng wèi

Fǎnzhèng xiànzài de gǎnqíng dōu àimèi
Nǐ dà kě bùbì wéi nán zhǎo bānpèi
Hébì jǐ zìjǐ chénmí de jīhuì
Bùrú yòng wùhuì lái jiéwěi
Fǎnzhèng xiànzài de wǒmen suàn àimèi
Wǒ yuànyì gěi de gǎn qíng qǐng làngfèi
Fǎnzhèng liúguò de yǎnlèi nán shōuhuí
Jiù bié zài ānwèi

Kàn nǐ rùmián de cè liǎn yǒu duō měi
Hé nǐ diū xià de yīqiè hǎo pǐpèi
Wǒ hái yǐwéi wǒ néng duō lángbèi
Wǒ zì yǐwéi
Hé nǐ diū xià de yīqiè hǎo pǐpèi
Wǒ hái yǐwéi wǒ néng duō lángbèi
Wǒ zì yǐwéi


Nghe nhạc hay Mập Mờ / 暧昧 miễn phí - Tải Nhạc - tại Website TaiBaiHat.Net, Tải nhạc mp3 Mập Mờ / 暧昧 hẹn gặp lại
Cảm ơn bạn đã đến với website TaiBaiHat.Net!. Nghe nhạc mp3 Mập Mờ / 暧昧 tốt nhất - Tải Nhạc Miễn Phí Nhanh Nhất - tại đây, Nhạc mp3 Mập Mờ / 暧昧 nghe nhạc hay cùng TaiBaiHat.Net.
Xem toàn bộ