0:00
/
0:00

Dư Vị Mùa Hè / 剩下的盛夏 (Live) - TFBoys

309,763
Bài hát: Dư Vị Mùa Hè / 剩下的盛夏 (Live) - TFBoys

Chán míng shì chuāng wài jiàn jiàn dào shǔ de zhōng shēng
Kǎo juàn de fēn shù shì wǎng shàng pá de shù téng
Wǒ huà zài nǐ shǒu zhǎng shàng de hú dié fēi zǒu le ma
Bái yún shì lán tiān zhèng zài fàng de fēng zhēng

Qīng chūn shì cāo chǎng bēn pǎo de wǒ men
Bù yào dān xīn shòu shāng yǒng gǎn de cháo mèng xiǎng chuǎng yī chuǎng
Hái jì dé wǒ zài děng nǐ xià kè xiǎng sòng nǐ de xiān huā wǒ shǒu ná zhe
Jīng guò de tóng xué dà jiā dōu xiào zhe yīn wèi huā xīn xiān dào mì fēng dōu hái tíng liú zhe

O ō bèi dīng le ō ō nǐ xiàole ō ō gān gà le ō ō nǐ de liǎn hóng le
Fēng xià de qiū qiān shèng xià de ànliàn wǒ men shuō guò yào yǒng yuǎn zài du ìfāng shēn biān
Zǒu láng de guāng xiàn jiǎn yǐng de xiào yuán jí jiāng shì cóng qián

[RAP:]
Fēng xià de qiūqiān shèngxià de ànliàn wǒmen shuōguò yào yǒngyuǎn zài duìfāng shēnbiān)
Bìyè dì nèitiān shèngxià de shíjiān néng bùnéng bié qīngyì jiù shuōle zàijiàn
Kuài mén àn xià shǒu qiān zhuó shǒu zàn tíng tóng nián
Shèng xià de shèng xià ne ō ō bèi dīngle shèng xià de shèng xià ne ō ō nǐ xiào le

Shèng xià de shèng xià ne ō ō gān gà le nǐ de liǎn hóngle wǒ de liǎn zhǒng le
Shèng xià de shèng xià ne ō ō bèi dīng le shèng xià de shèng xià ne ō ō nǐ xiào le
Shèng xià de shèng xià ne ō ō gān gà le
Chán míng shì chuāng wài jiàn jiàn dào shǔ de zhōng shēng

Kǎo juàn de fēn shù shì wǎng shàng pá de shù téng
Wǒ huà zài nǐ shǒu zhǎng shàng de hú dié fēi zǒu le ma
Bái yún shì lán tiān zhèng zài fàng de fēng zhēng
Qīng chūn shì cāo chǎng bēn pǎo de wǒ men

Bù yào dān xīn shòu shāng yǒng gǎn de cháo mèng xiǎng chuǎng yī chuǎng
Hái jì dé wǒ zài děng nǐ xià kè xiǎng sòng nǐ de xiān huā wǒ shǒu ná zhe
Jīng guò de tóng xué dà jiā dōu xiào zhe yīn wèi huā xīn xiān dào mì fēng dōu hái tíng liú zhe

O ō bèi dīng le ō ō nǐ xiào le ō ō gān gà le ō ō nǐ de liǎ nhóng le
Fēng xià de qiū qiān shèng xià de àn liàn wǒ men shuō guò yào yǒng yuǎn zài duì fāng shēn biān
Zǒuláng de guāng xiàn jiǎn yǐng de xiào yuán jí jiāng shì cóngqián

[RAP:]
Fēng xià de qiū qiān shèng xià de àn liàn wǒ men shuō guò yào yǒng yuǎn zài duì fāng shēn biān)
Bì yè dì nèi tiān shèng xià de shí jiān néng bù néng bié qīng yì jiù shuō le zài jiàn
Kuài mén àn xià shǒu qiān zhuó shǒu zàn tíng tóng nián
Shèng xià de shèng xià ne ō ō bèi dīng le shèng xià de shèng xià ne ō ō nǐ xiào le

Shèng xià de shèng xià ne ō ō gān gà le nǐ de liǎn hóng le wǒ de liǎn zhǒng le
Shèng xià de shèng xià ne ō ō bèi dīng le shèng xià de shèng xià ne ō ō nǐ xiào le
Shèng xià de shèng xià ne ō ō gān gà le.

Nghe nhạc Dư Vị Mùa Hè / 剩下的盛夏 (Live) MP3 mới nhất - Nhạc Hay Dư Vị Mùa Hè / 剩下的盛夏 (Live) - tại TaiBaiHat.Net, Tải nhạc miễn phí Dư Vị Mùa Hè / 剩下的盛夏 (Live) nghe nhạc hay cùng TaiBaiHat.Net. Download nhạc Dư Vị Mùa Hè / 剩下的盛夏 (Live) MP3 tốc độ cao - Nghe Nhạc Hay - tại đây, Tải nhạc Dư Vị Mùa Hè / 剩下的盛夏 (Live) TaiBaiHat.Net chúc bạn nghe nhạc vui vẻ
Nếu bạn thích bản nhạc Mp3 Dư Vị Mùa Hè / 剩下的盛夏 (Live) tại TaiBaiHat.Net hãy like và chia sẻ cho các bạn của bạn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn!.
Xem toàn bộ